Кутия за пропуски

  • ISO 5 GMP ламинарен поток Dynamic Pass Box

    ISO 5 GMP ламинарен поток Dynamic Pass Box

    Динамичната пропускателна кутия с ламинарен поток Qianqin се използва главно в биологично чистата зона като прехвърляне на артикули, основните места на приложение: биофармацевтични продукти, научни изследователски звена, центрове за контрол на заболяванията, големи болници, университетски научни изследвания, биологична чистота и различни чисти зони за приложения.